Tillbehör

Extend turban Extend turban
U nål U nål
Pinnkam Pinnkam

Här finns diverse tillbehör, Veganska borstar, Svinborst, Färgskål, penslar och klämmor